Metina Aşireti Kimdir

Metini Mittani ‘lere dayanır. Mittaniler Akdenizde Kerkük’e kadar uzanan bölgeye hakimolan Hint-Avrupa kökeni bir uygarlıktır. Mittani devletinin iç karşılıklar nedeni ile zayıfladığı bir dönemde Asur devleti ile Hitit devleti onak arşı ittifak kurdular.

İki cephede birde savaşmak zorunda kalan Mittaniler yenildiler. (mö.1375-1335 )Mittani toprakları ele geçirildi. Mittani toprakları  m.ö.1350’de itibaren Asurve Hitit arasında bir tampon bölgeye dönüştürüldü. Ve göçler başladı.

MetinaAşireti Kerkük ve Süleymaniye’den gelmektedir. Aşiret üyeleri bölgeye gelirken bir kısmı Van Çaldıran’da, bir kısmı Muş’ta, bir kısmı Mardin dağlık kesimlerinede yerleşik hayata geçmişler. Öküzleri yorulan Van’da Muş’ta ve Diyarbakır Dicle’de yerleşmişlerdir. Bundan dolayı  onlara Metinanê Gavesti(öküzü yorulan Metinalılar) denmektedir.

Türkiye’deki Merkezi Mardin

(Derik, Mazidağ) Diyarbakır (Çınar,), Ş.Urfa ( Viranşehir) arasında yaklaşık

60 köy ve mezradan oluşan bölgedir.

NÜFUSUN YOĞUN YAŞANDIĞI DİĞER YERLEŞİM BİRİMLERİ

—  Diyarbakır (Sur, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Dicle,Eğil,Hani,İlçeleri

Çarıklı(Paluki Belde) Şehitlik, Azizye,İplik mahalleleri).)

—  İstanbul, Manisa(Turgutlu), Osmaniye, Adana(Gölbaşı), Mersin, Bursa

—  Metina Türkiye genellinde bir milyonun üstünde nüfusa sahip bir ailedir.

Diyarbakır’da Mitannilerin  günümüzde varisleri olarak kendisini gören ve Metini olarak kendisini ifade eden aşiret yapısı, varlığını Diyarbakır Çınar Karacadağ Bölgesinden Derik Mazıdağı  kısmına kadar olan kesimi kapsamaktadır.

Çınar’da ‘’Hurri’’ ismini taşıyan iki yerleşim bölgesi vardır.  Günümüzde Sırımkesen olarak bilinen köyün esas ismi, HURHURİK’TİR. Batısında Beneklitaş  (Keldiz)  köyüne geçit veren alan  BESTA HURİYAN  (HURİLER YAMACI) olarak isimlendirilmektedir.

Çınar’ın tarihi yerleşim alanı olan ve bir zaman devlet konumuna sahip  Toşhana  (Altunakar Köyü) ,  1.Salmanassar’ın  Diyarbakır’a saldırmasıyla Mittani Egemenliğinden çıkmıştır. Toşhana günümüzde isim olarak ‘’Tavşan’’ olarak adlandırılırsa da dünün bu güne yansımasıdır.

Karacadağ’dan Şamrah Çiyaé Mazi (Mazidağ) ve Derik’e kadar  uzayan alan ‘’ MahalaMetinan’’ denmektedir.

Diyarbakır’da’’ MİTANNİ’’  ismini taşıyan yerler Çınar, Derik,  Mazıdağı ,  Dicle (Piran ),  İçesinde bulunan  (Mitanni Kalesi), İlçenin Sağlam köyünde bulunmaktadır.